شرکت شن و ماسه ابرار شن

شن

محصول قيمت
مخلوط پشت سرندی ابرار شن 65,000 تومان
شن 25 تا 50 میلیمتر ابرار شن

25 تا 50 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 50 میلیمتر ابرار شن

4.75 تا 50 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 19 تا 37/5 میلیمتر ابرار شن

19 تا 37.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 37.5 میلیمتر ابرار شن

4.75 تا 37.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 12.5 تا 25 میلیمتر ابرار شن

12.5 تا 25 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 9.5 تا 25 میلیمتر ابرار شن

9.5 تا 25 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 9.5 تا 19 میلیمتر ابرار شن

9.5 تا 19 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 19 میلیمتر ابرار شن

4.75 تا 19 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 12.5 میلیمتر ابرار شن

4.75 تا 12.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 2.36 تا 9.5 میلیمتر ابرار شن

2.36 تا 9.5 میلیمتر

تماس بگیرید

شن درشت ( قلوه سنگ )

محصول قيمت
قلوه سنگ (شن درشت) ابرار شن 60,100 تومان

شن بادامی

محصول قيمت
شن بادامی شکسته ابرار شن تماس بگیرید

ماسه دوبار شور

محصول قيمت
ماسه دوبار شور ابرار شن تماس بگیرید

ماسه شکسته

ماسه کفی

محصول قيمت
ماسه کفی ابرار شن تماس بگیرید
نتایج 1 تا 17 از کل 17 نتیجه