شرکت صنایع شنی و بتنی نوین رضی آباد

زمینه فعالیت: بتن آماده

سنگدانه­ ها بسته به نوع کاربری آن در انواع بتن، به انواع شن و ماسه و یا بسیار ریز دانه (فیلر) تقسیم بندی می­شوند.

وجه تمایز این نام گذاری الک­های مختلف بر اساس تقسیم بندی زیر می­باشد:

الک های محدوده شن عبارت اند از:

  •  الک 10 میلی متر
  • الک 20 میلی متر
  • الک 40 میلی متر 

همچنین الک های محدوده ماسه عبارت اند از:

  • الک نمره 8 (2.36 میلی متر)
  • الک نمره 16 (1.18 میلی متر)
  • الک نمره 30 (0.6 میلی متر)
  • الک نمره 50(0.3 میلی متر)
  • الک نمره 100(0.15 میلی متر)

همچنین دانه بندی سنگدانه ها بسته به نوع کاربری، می تواند گسسته یا پیوسته باشد.

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بعضاً توجه به این موضوع در اقتصادی شدن پروژه‌ها کمک شایانی می‌کند.

60 تا 70 درصد از کل دانه ها شن و 30 الی 40 درصد دانه ها را ماسه تشکیل می دهد.

دانه بندی سنگدانه ها یعنی نحوه توزیع دانه ها از نظر ابعاد که دانه بندی مصالح با شاخصی به نام منحنی دانه بندی سنجش می شود و منحنی دانه بندی عبارت است از یک منحنی که نحوه توزیع دانه ها از نظر ابعاد را مشخص می کند.