تاریخ روز: دوشنبه 29 تیر 1403

اسپیسر هارد فیکس

اسپیسر سنگین 25
بروزرسانی: 1 روز قبل
تماس بگیرید
اسپیسر سنگین 30
بروزرسانی: 1 روز قبل
تماس بگیرید
اسپیسر سنگین 40
بروزرسانی: 1 روز قبل
تماس بگیرید
اسپیسر سنگین 50
بروزرسانی: 1 روز قبل
تماس بگیرید
اسپیسر سنگین 75
بروزرسانی: 1 روز قبل
تماس بگیرید
اسپیسر سنگین 100
بروزرسانی: 1 روز قبل
تماس بگیرید

اسپیسر سنگین ، کاملا آب بندی و غیرقابل نفوذ می باشد و در فرآیند کف سازی سازه های سنگین و پرحجم بمانند: تیر، شناژ و فوندانسیون که ابعاد قطر میلگرد آنها از اندازه ۱۶ الی ۳۲ میلی متر می باشد، کاربرد ویژه ای دارد. سازه های سنگین و همچنین مقاطع بتنی، از میلگرد های با حجم بالا و و همچنین ضخیم تر ایجاد شده اند. به همین خاطر فشار بار وارد شده به انواع اسپیسر، بوسیله آرماتورها در این مقاطع، به نسبت تقاطع های دیگر (سقف ها، تیرها) بیشتر می باشد و نیاز است تا یک واتراستاپ مناسب با توان تحمل فشار بار، استفاده گردد.

اسپیسر سنگین (Hard Fix) تحمل بار نقطه ای ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم می باشد. تعداد مناسب از اسپیسر هارد فیکس را می توان با محاسبه وزن میلگردها و بارهای زنده و مرده ایجاد نمود. شایان ذکر می باشد که این اسپیسرها در سطوح افقی و استفاده در فرآیند بتن ریزی سنگین کاربرد دارد. در این پروسه قطر میلگرد تا ۳۲ میلی متر و بار نقطه ای تا ۲۵۰ کیلوگرم مشخص می شود. بیشترین مکانهایی که اسپیسر هارد فیکس کاربرد دارد؛ تیرهای با شبکه سنگین، کف و فوندانسیون است.

 اسپیسر سنگین


میزان مصرف اسپیسر هارد فیکس

تعداد مصرفی از اسپیسرها در هر یک مترمربع از سطح ، ۴ عدد می باشد و این مقدار در تیرها ۳ عدد در متر طول است. در کف های سنگین و با حجم بالا این مقدار به ۶ الی ۱۰ عدد به ازای هر یک متر مربع می رسد. همچنین در تیرها و پوترها ۳ عدد کافی می باشد. پیشنهاد ما این است که برای میلگردهای ۱۸ تا ۳۲ میلیمتر از هارد فیکس در پیاده سازی استفاده نماید.


خواص و اثرات اسپیسر هارد فیکس

  • فشار ۳۰۰ کیلوگرم بار نقطه ای را تحمل می کند.
  • طراحی آن مطابق استاندارد BSI 7973 می باشد.
  • برای پوشش بتنی از ۳۰ تا ۷۵ میلی متر استفاده می شود.
  • طراحی آب بند مناسب منظور جلوگیری از نفوذ یون کلرو سولفات ها