با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار...

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار...

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار...

تهیه سیمان در پروژه ها بسته به نیاز طراحی بتن و مقاومت فشاری و سایشی و یا بتن‌ریزی حجیم، سبک،...

علیرغم عنایت به ارزانی بهای آب در کشور ایران و دسترسی به آب در اغلب نقاط کشور عزیزمان، می بایست در...

مواد افزودنی پودری معدنی، مواد سیلیسی بهینه تفکیک شده‌ای هستند که به طور کلی در حدود 10 تا 20 درصد...

تامین مواد افزودنی شیمیایی

افزودنی‌های شیمیایی بتن جهت موارد زیر استفاده می‌شوند: - تغییر در زمان گیرش اعم از گیرش سریعتر،...

در بسیاری از موارد در پروژه‌های عمرانی اهمیت تولید بتن‌‌هایی با مقاومت و کارایی مشخص و یا بتن‌های...

نحوه قرارگیری کارخانه تولید بتن در صورت امکان نزدیکی به مواد اولیه آن بویژه سنگدانه بسیار حائز...

تجهیز کارخانه تولید بلوک سیمانی محوطه تولید، سیستم تولید، قالب‌های مورد نظر و جنس آنها، نحوه...

برای سرمایه گذار در تولید بتن آماده و قطعات بتنی، تامین مواد اولیه به ویژه از بعد اقتصادی، بسیار...

در تولید بتن آماده و قطعات بتنی، ماشین آلات تولید و حمل، درصد قابل توجهی از سرمایه گذاری اقتصادی...