تامین شن با دانه بندی استاندارد

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از...

تامین ماسه با دانه بندی استاندارد

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از...

تامین فیلر با دانه بندی استاندارد

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از...

تامین سیمان

تهیه سیمان در پروژه ها بسته به نیاز طراحی بتن و مقاومت فشاری و سایشی و یا...

تامین آب با شرایط مناسب اقتصادی

علیرغم عنایت به ارزانی بهای آب در کشور ایران و دسترسی به آب در اغلب نقاط کشور...

تامین مواد افزودنی پودری معدنی

مواد افزودنی پودری معدنی، مواد سیلیسی بهینه تفکیک شده‌ای هستند که به طور کلی...

تامین مواد افزودنی شیمیایی

افزودنی‌های شیمیایی بتن جهت موارد زیر استفاده می‌شوند: - تغییر در زمان گیرش...

تجهیز کارگاه بتن کارگاه ساختمانی

در بسیاری از موارد در پروژه‌های عمرانی اهمیت تولید بتن‌‌هایی با مقاومت و...

تجهیز کارخانه تولیدی بتن آماده

نحوه قرارگیری کارخانه تولید بتن در صورت امکان نزدیکی به مواد اولیه آن بویژه...

تجهیز کارخانه تولیدی قطعات بتنی

تجهیز کارخانه تولید بلوک سیمانی محوطه تولید، سیستم تولید، قالب‌های مورد نظر و...

تامین مواد اولیه

برای سرمایه گذار در تولید بتن آماده و قطعات بتنی، تامین مواد اولیه به ویژه از...

تامین ماشین آلات

در تولید بتن آماده و قطعات بتنی، ماشین آلات تولید و حمل، درصد قابل توجهی از...