تجهیزات بتنی

تجهیزات بتنی شامل قالب های بتنی، داربست مدولار، جک سقفی، اسپیسر و ... می باشد.