تاریخ روز: چهارشنبه 2 اسفند 1402

قیمت سیمان

قیمت سیمان پاکتی 50 کیلویی امروز

سیمان تیپ 2 شرق
بروزرسانی: 1 هفته قبل
457,000 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 325-1 شرکت ساروج اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,903,120 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 425-1 شرکت ساروج اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,119,560 ریال