تاریخ روز: جمعه 28 خرداد 1403

قیمت سیمان

قیمت سیمان پاکتی 50 کیلویی امروز

سیمان تیپ 2 شرق
بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
457,000 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت بین المللی ساروج بوشهر
بروزرسانی: پنجشنبه, 24 بهمن 1402
11,319,650 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 325-1 شرکت ساروج اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,642,910 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 425-1 شرکت ساروج اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,365,580 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 شرکت ساروج اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,204,880 ریال