تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403
تامین ماسه با دانه بندی استاندارد

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بعضاً توجه به این موضوع در اقتصادی شدن پروژه‌ها کمک شایانی می‌کند.

مصالح سنگی (شن و ماسه) در مجموع حدود   تا    حجم بتن را اشغال می کند. 60 تا 70 درصد از کل دانه ها شن و 30 الی 40 درصد دانه ها را ماسه تشکیل می دهد. همچنین باید:

1-دانه ها باید کاملا تمیز یعنی عاری از گل و لای و دیگر ناخالصی های شیمیایی باشند، چنانچه دانه ها در محل نامناسب در مجاورت برگ درختان یا کود دپو شده باشند، ممکن است به مواد شیمیایی نظیر نیترات­ها آلوده شوند.

2-دانه ها باید در مقابل سایش مقاوم باشند. به خصوص اگر بتن در معرض رفت و آمد و تردد قرار گیرد این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

3- دانه ها باید در مقابل اعمال تنش مقاوم باشند.

4-دانه ها باید در برابر یخبندان مقاوم باشند.

5-دانه ها باید در مقابل هوازدگی مقاوم باشند.

دانه بندی سنگدانه ها یعنی نحوه توزیع دانه ها از نظر ابعاد که دانه بندی مصالح با شاخصی به نام منحنی دانه بندی سنجش می شود و منحنی دانه بندی عبارت است از یک منحنی که نحوه توزیع دانه ها از نظر ابعاد را مشخص می کند.

همچنین الک های محدوده ماسه عبارت اند از:

  • الک نمره 8 (2.36 میلی متر)
  • الک نمره 16 (1.18 میلی متر)
  • الک نمره 30 (0.6 میلی متر)
  • الک نمره 50 (0.3 میلی متر)
  • الک نمره 100 (0.15 میلی متر)

و همچنین دانه بندی سنگدانه ها بسته به نوع کاربری، می تواند گسسته یا پیوسته باشد.

ریز دانه های ماسه که از الک نمره 50 رد می شوند ( یعنی ریزتر از 0.3 میلی متر) و یا از الک نمره 100 رد می شوند ( یعنی ریزتر از 0.15 میلی متر) باعث روان تر شدن و خمیرتر شدن بتن می شوند و لذا استفاده از دانه های بسیار ریز ماسه سبب می شود که با استفاده از آب کمتر، بتوان مخلوط روان تر و کاراتری به دست آورد.

مدول نرمی :

مدول نرمی یا ضریب نرمی در مورد دانه بندی مصالح شنی، ماسه ای و یا مخلوط شن و ماسه تعریف می شود.

مدول نرمی عبارتست از مجموع درصدهای باقیمانده روی الک­های استاندارد تقسیم بر صد.

هرچه مدول نرمی بزرگتر باشد مخلوط درشت دانه تر (خشن تر) و هرچه مدول نرمی کوچکتر باشد مخلوط ریزدانه تر (کاراتر) است.

لذا واحد مشاوره شهر بتن با شماره 09123137673 در خدمت شما می‌باشد.

نوشتن دیدگاه