تاریخ روز: جمعه 1 مرداد 1403

سیمان اصفهان

قیمت سیمان اصفهان امروز

سیمان تیپ 2 اصفهان
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
460,000 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,553,530 ریال
سیمان سیمان سیاه فله تیپ 425-1 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
9,562,570 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,935,500 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,395,950 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 5 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
9,109,130 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
12,259,230 ریال

سیمان اصفهان جزء اولین کارخانه ها