تاریخ روز: شنبه 2 ارديبهشت 1403

سیمان اصفهان

قیمت سیمان اصفهان امروز

سیمان تیپ 2 اصفهان
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
460,000 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,156,620 ریال
سیمان سیمان سیاه فله تیپ 425-1 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
9,245,380 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,402,960 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,802,370 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 5 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
9,412,150 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
12,168,760 ریال

سیمان اصفهان جزء اولین کارخانه