تاریخ روز: جمعه 1 مرداد 1403

سیمان کردستان

قیمت سیمان کردستان بیجار

سیمان تیپ 2 کردستان
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
460,000 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,832,720 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
15,287,250 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 425-1 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,653,190 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,107,720 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,244,120 ریال
سیمان سیاه فله مرکب کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,692,750 ریال