تاریخ روز: شنبه 2 ارديبهشت 1403

سیمان کردستان

قیمت سیمان کردستان بیجار

سیمان تیپ 2 کردستان
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
460,000 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,903,270 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,426,470 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 425-1 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,814,360 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,401,550 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,252,540 ریال
سیمان سیاه فله مرکب کردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
7,429,440 ریال