تاریخ روز: جمعه 31 ارديبهشت 1403

دال بتنی پیش تنیده 15×60×80 پرشین بتن جم

بروزرسانی: 4 هفته قبل
دال بتنی پیش تنیده 15×60×80 پرشین بتن جم
4 5 1 Product
34,500,000 ریال توليد کننده: پرشین بتن جمپرشین بتن جم

تاریخ قیمت در پایان روز
پنجشنبه 04 ارديبهشت 1403 34,500,000 ریال
سه شنبه 30 فروردين 1403 34,500,000 ریال
چهارشنبه 29 فروردين 1403 34,500,000 ریال
یکشنبه 18 فروردين 1403 34,500,000 ریال
نوشتن دیدگاه