تاریخ روز: جمعه 1 مرداد 1403

دال بتنی پیش تنیده 15×60×120 پرشین بتن جم

بروزرسانی: پنجشنبه, 29 خرداد 1403
دال بتنی پیش تنیده 15×60×120 پرشین بتن جم
4 5 1 Product
59,500,000 ریال توليد کننده: پرشین بتن جمپرشین بتن جم

تاریخ قیمت در پایان روز
پنجشنبه 29 خرداد 1403 59,500,000 ریال
یکشنبه 19 خرداد 1403 59,500,000 ریال
شنبه 13 خرداد 1403 59,500,000 ریال
شنبه 06 خرداد 1403 59,500,000 ریال
یکشنبه 18 فروردين 1403 59,500,000 ریال
نوشتن دیدگاه