تاریخ روز: دوشنبه 29 تیر 1403

دال بتنی پیش تنیده 15×60×130 پرشین بتن جم

بروزرسانی: 4 هفته قبل
دال بتنی پیش تنیده 15×60×130 پرشین بتن جم
5 5 1 Product
73,500,000 ریال توليد کننده: پرشین بتن جمپرشین بتن جم

تاریخ قیمت در پایان روز
پنجشنبه 29 خرداد 1403 73,500,000 ریال
یکشنبه 19 خرداد 1403 73,500,000 ریال
شنبه 13 خرداد 1403 73,500,000 ریال
شنبه 06 خرداد 1403 73,500,000 ریال
یکشنبه 18 فروردين 1403 73,500,000 ریال
نوشتن دیدگاه