تاریخ روز: شنبه 26 فروردين 1403

دال بتنی پیش تنیده 15×60×130 پرشین بتن جم

بروزرسانی: 1 هفته قبل
دال بتنی پیش تنیده 15×60×130 پرشین بتن جم
5 5 1 Product
73,500,000 ریال توليد کننده: پرشین بتن جمپرشین بتن جم

تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 18 فروردين 1403 73,500,000 ریال
نوشتن دیدگاه