تاریخ روز: دوشنبه 4 خرداد 1403

دال بتنی پیش تنیده 15×60×180 پرشین بتن جم

بروزرسانی: یکشنبه, 18 فروردين 1403
دال بتنی پیش تنیده 15×60×180 پرشین بتن جم
5 5 1 Product
93,000,000 ریال توليد کننده: پرشین بتن جمپرشین بتن جم

تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 18 فروردين 1403 93,000,000 ریال
نوشتن دیدگاه