تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت بین المللی ساروج بوشهر

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,630,300 ریال توليد کننده: شرکت بین المللی ساروج بوشهرشرکت بین المللی ساروج بوشهر

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت بین المللی ساروج بوشهر
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 13,145,400 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 13,145,400 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 13,080,000 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,337,710 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,649,920 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,203,640 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,564,900 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,186,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,194,450 ریال
نوشتن دیدگاه