تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 325-1 شرکت ساروج اصفهان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,165,190 ریال توليد کننده: سیمان ساروج اصفهانسیمان ساروج اصفهان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 325-1 شرکت ساروج اصفهان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,116,760 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,116,760 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,266,090 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,196,330 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,869,330 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,801,750 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,657,870 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,919,470 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,267,650 ریال
نوشتن دیدگاه