تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 شرکت ساروج اصفهان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,204,880 ریال توليد کننده: سیمان ساروج اصفهانسیمان ساروج اصفهان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 شرکت ساروج اصفهان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,714,080 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,714,080 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,844,880 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,848,150 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,866,680 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,920,090 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,934,260 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,899,380 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,295,050 ریال
نوشتن دیدگاه