تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 شرکت ساروج اصفهان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,450,130 ریال توليد کننده: سیمان ساروج اصفهانسیمان ساروج اصفهان

مشخصات محصول سیمان سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 شرکت ساروج اصفهان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,307,040 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,307,040 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,070,510 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,070,510 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,070,510 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,070,510 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,070,510 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,070,510 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,938,150 ریال
نوشتن دیدگاه