تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پرتلند آهکی ارومیه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,854,220 ریال توليد کننده: سیمان ارومیهسیمان ارومیه

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پرتلند آهکی ارومیه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,950,610 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,950,610 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,184,960 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,225,290 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,256,900 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,626,410 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,256,900 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,256,900 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,256,900 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,256,900 ریال
نوشتن دیدگاه