تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 425-1 ارومیه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,414,010 ریال توليد کننده: سیمان ارومیهسیمان ارومیه

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 425-1 ارومیه
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,166,900 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,166,900 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,147,280 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,145,100 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,112,400 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,421,490 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,536,410 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,305,330 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,655,220 ریال
نوشتن دیدگاه