تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 ارومیه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,906,070 ریال توليد کننده: سیمان ارومیهسیمان ارومیه

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 ارومیه
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,174,530 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,174,530 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,005,580 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,761,420 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,221,400 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,395,800 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,920,560 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,456,220 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,355,470 ریال
نوشتن دیدگاه