تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 شرکت سیمان اصفهان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,871,190 ریال توليد کننده: سیمان اصفهانسیمان اصفهان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 شرکت سیمان اصفهان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,018,190 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,018,190 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,532,670 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,200,220 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,205,670 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,228,560 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,086,860 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,502,150 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,167,050 ریال
نوشتن دیدگاه