تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,232,600 ریال توليد کننده: سیمان اصفهانسیمان اصفهان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,923,830 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,923,830 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,643,230 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,798,010 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,973,500 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,706,450 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,592,000 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,391,440 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,513,520 ریال
نوشتن دیدگاه