تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سفید فله اکباتان

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
31,228,500 ریال توليد کننده: سیمان اکباتانسیمان اکباتان

مشخصات محصول سیمان سفید فله اکباتان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 24,039,950 ریال
شنبه 17 دی 1402 22,828,960 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 22,828,960 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 21,660,480 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 22,800,620 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 24,000,710 ریال
جمعه 22 آبان 1402 26,077,160 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 26,904,470 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 24,206,720 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 24,206,720 ریال
جمعه 08 آبان 1402 24,206,720 ریال
نوشتن دیدگاه