تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 50 کیلویی اکباتان

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
31,826,910 ریال توليد کننده: سیمان اکباتانسیمان اکباتان

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 50 کیلویی اکباتان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 22,996,820 ریال
شنبه 17 دی 1402 21,810,900 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 21,810,900 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 21,871,940 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 23,024,070 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 23,703,140 ریال
جمعه 22 آبان 1402 24,909,770 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 26,221,040 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 26,627,610 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 26,627,610 ریال
جمعه 08 آبان 1402 26,627,610 ریال
نوشتن دیدگاه