تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 ایلام

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,547,460 ریال توليد کننده: سیمان ایلامسیمان ایلام

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 ایلام
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,963,690 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,963,690 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,665,030 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,665,030 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,665,030 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,736,970 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,665,030 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,877,580 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,877,580 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,877,580 ریال
نوشتن دیدگاه