تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 ایلام

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,735,260 ریال توليد کننده: سیمان ایلامسیمان ایلام

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 ایلام
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 7,732,460 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 7,732,460 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 7,699,760 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 7,699,760 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 7,699,760 ریال
جمعه 22 آبان 1402 7,856,720 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 7,699,760 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 7,699,760 ریال
جمعه 08 آبان 1402 7,699,760 ریال
نوشتن دیدگاه