تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب آبیک

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,450,600 ریال توليد کننده: سیمان آبیکسیمان آبیک

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب آبیک
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,818,720 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,818,720 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,818,720 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,818,720 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,921,180 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,687,450 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,617,690 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,166,430 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,166,430 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,166,430 ریال
نوشتن دیدگاه