تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 آذر آبادگان خوی

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
5 5 1 Product
12,809,680 ریال توليد کننده: سیمان آذر آبادگان خویسیمان آذر آبادگان خوی

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 آذر آبادگان خوی
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,370,260 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,370,260 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,541,390 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,992,030 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,876,490 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,491,250 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,558,830 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,630,770 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,417,130 ریال
نوشتن دیدگاه