تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 آذر آبادگان خوی

بروزرسانی: چهارشنبه, 04 بهمن 1402
12,427,090 ریال توليد کننده: سیمان آذر آبادگان خویسیمان آذر آبادگان خوی

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 آذر آبادگان خوی
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 04 بهمن 1402 10,475,990 ریال
شنبه 17 دی 1402 10,475,990 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,475,990 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,581,720 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,581,720 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,581,720 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,107,100 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,011,180 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,143,070 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,628,120 ریال
نوشتن دیدگاه