تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 آذر ابادگان خوی

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,497,940 ریال توليد کننده: سیمان آذر آبادگان خویسیمان آذر آبادگان خوی

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 آذر ابادگان خوی
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,352,820 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,352,820 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,352,820 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,352,820 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,421,490 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,210,650 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,620,960 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,603,520 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,896,730 ریال
نوشتن دیدگاه