تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 425-1 آذر آبادگان خوی

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,289,750 ریال توليد کننده: سیمان آذر آبادگان خویسیمان آذر آبادگان خوی

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 425-1 آذر آبادگان خوی
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,963,690 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,963,690 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,349,550 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,947,340 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,705,360 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,530,490 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,252,540 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,020,370 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,436,750 ریال
نوشتن دیدگاه