تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پرتلند آهکی آذر آبادگان خوی

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,216,250 ریال توليد کننده: سیمان آذر آبادگان خویسیمان آذر آبادگان خوی

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پرتلند آهکی آذر آبادگان خوی
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,743,510 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,743,510 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,056,340 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,693,370 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,777,920 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,079,850 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,752,850 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,752,850 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,752,850 ریال
نوشتن دیدگاه