تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله مرکب آرتا اردبیل

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,408,410 ریال توليد کننده: سیمان آرتا اردبیلسیمان آرتا اردبیل

مشخصات محصول سیمان سیاه فله مرکب آرتا اردبیل
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,754,410 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,754,410 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,330,400 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,444,850 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,994,680 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,819,490 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,675,460 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,840,520 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,840,520 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,840,520 ریال
نوشتن دیدگاه