تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب بجنورد

بروزرسانی: یکشنبه, 25 آذر 1402
10,854,220 ریال توليد کننده: سیمان بجنوردسیمان بجنورد

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب بجنورد
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 25 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,044,820 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه