تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 بهبهان

بروزرسانی: یکشنبه, 25 آذر 1402
12,228,710 ریال توليد کننده: سیمان بهبهانسیمان بهبهان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 بهبهان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 25 آذر 1402 13,089,810 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 13,089,810 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,089,810 ریال
نوشتن دیدگاه