تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 پیوند گلستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,530,340 ریال توليد کننده: سیمان پیوند گلستانسیمان پیوند گلستان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 پیوند گلستان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,315,610 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,315,610 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,644,320 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,127,040 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,169,550 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,034,390 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,054,010 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,093,250 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,383,810 ریال
نوشتن دیدگاه