تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 پیوند گلستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,982,840 ریال توليد کننده: سیمان پیوند گلستانسیمان پیوند گلستان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 پیوند گلستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,720,620 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,720,620 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,720,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,751,140 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,789,290 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,720,620 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,720,620 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,109,750 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,720,620 ریال
نوشتن دیدگاه