تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 40 کیلویی تهران

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
25,387,190 ریال توليد کننده: سیمان تهرانسیمان تهران

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 40 کیلویی تهران
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 20,065,810 ریال
شنبه 17 دی 1402 18,604,120 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 18,604,120 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 18,086,370 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 19,037,940 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 20,039,650 ریال
جمعه 22 آبان 1402 22,205,480 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 22,205,480 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 22,228,370 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 22,228,370 ریال
جمعه 08 آبان 1402 22,228,370 ریال
نوشتن دیدگاه