تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله پوزولانی توسعه ماهان کرمان

بروزرسانی: یکشنبه, 25 آذر 1402
6,954,200 ریال توليد کننده: سیمان توسعه ماهان کرمانسیمان توسعه ماهان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله پوزولانی توسعه ماهان کرمان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 25 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 6,954,200 ریال
جمعه 22 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 6,954,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه