تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 توسعه ماهان کرمان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,479,260 ریال توليد کننده: سیمان توسعه ماهان کرمانسیمان توسعه ماهان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 توسعه ماهان کرمان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,180,600 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,205,670 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,220,930 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,243,820 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,243,820 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,180,600 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,180,600 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,200,220 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,014,450 ریال
نوشتن دیدگاه