تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 توسعه ماهان کرمان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,452,780 ریال توليد کننده: سیمان توسعه ماهان کرمانسیمان توسعه ماهان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 توسعه ماهان کرمان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,454,810 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,454,810 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,570,350 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,580,160 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,569,260 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,598,690 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,557,270 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,604,140 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,147,580 ریال
نوشتن دیدگاه