تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی توسعه ماهان کرمان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,854,220 ریال توليد کننده: سیمان توسعه ماهان کرمانسیمان توسعه ماهان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی توسعه ماهان کرمان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,063,350 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,063,350 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,097,140 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,077,520 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,044,820 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,223,580 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,223,580 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,223,580 ریال
نوشتن دیدگاه