تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی ویژه تیس چابهار

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,001,370 ریال توليد کننده: سیمان تیس چابهارسیمان تیس چابهار

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی ویژه تیس چابهار
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 13,345,960 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 13,345,960 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 13,809,210 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 14,021,760 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 13,645,710 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,247,710 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,477,080 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,826,970 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,826,970 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,826,970 ریال
نوشتن دیدگاه