تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 جوین

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
7,649,620 ریال توليد کننده: سیمان جوینسیمان جوین

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 جوین
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 6,954,200 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 6,954,200 ریال
جمعه 22 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 7,061,020 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 6,954,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه