تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 خاش

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,582,960 ریال توليد کننده: سیمان خاشسیمان خاش

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 خاش
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,757,830 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,757,830 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,369,790 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,270,600 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,762,660 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,300,500 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,126,100 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,528,780 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,774,030 ریال
نوشتن دیدگاه