تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله پوزولانی ویژه خاش

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,387,080 ریال توليد کننده: سیمان خاشسیمان خاش

مشخصات محصول سیمان سیاه فله پوزولانی ویژه خاش
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,432,860 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,432,860 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,965,250 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,445,470 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,493,430 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,492,810 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,093,870 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,953,260 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 8,953,260 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,953,260 ریال
نوشتن دیدگاه