تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 خزر

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,269,660 ریال توليد کننده: سیمان خزرسیمان خزر

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 خزر
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,910,280 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,910,280 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,670,950 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,230,740 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,983,310 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,176,090 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,420,250 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,476,930 ریال
جمعه 08 آبان 1402 7,854,540 ریال
نوشتن دیدگاه