تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 خزر

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,524,100 ریال توليد کننده: سیمان خزرسیمان خزر

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 خزر
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,643,230 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,643,230 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,517,880 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,953,880 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,854,690 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,665,650 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,909,810 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,202,400 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,541,390 ریال
نوشتن دیدگاه