تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 25 کیلویی تیپ 2 خمسه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,224,350 ریال توليد کننده: سیمان خمسهسیمان خمسه

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 25 کیلویی تیپ 2 خمسه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,580,630 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,580,630 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,442,200 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,037,340 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,683,090 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,498,880 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,004,020 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,036,720 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,092,310 ریال
نوشتن دیدگاه