تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 دشتستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,252,540 ریال توليد کننده: سیمان دشتستانسیمان دشتستان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 دشتستان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,543,100 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,543,100 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,811,240 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,682,620 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 12,217,810 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,111,610 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 13,056,020 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,963,370 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,449,980 ریال
نوشتن دیدگاه